Swish 123 508 24 66

Nu kan du använda swish när du vill bli medlem, köpa fiskekort dag eller årskort eller gåva.

I meddelanderutan skriver du vilket du betalar för. Ex. medlem,dagkort.

Om du swichar för någon annan skriv med namn på den personen i meddelanderutan.

Länkar

Konferens/fest, upplevelser, restaurang, motell.    http://www.norrskensgarden.se

Sveriges bästa fiskebutik!                                               http://www.fritidvildmarksliv.se                                                                             

Allt om fiske                                                                                                  http://www.fiskesnack.com

 

 

 

Stadgar Långträsk Fiskevårdsförening

§ 1.  Föreningens namn skall vara Långträsk Fiskevårdsförening (LFVF).

§ 2.  Föreningens säte skall vara ordförandens eller kassörens adress.

§ 3.  Föreningen skall verka för att få till stånd fiskevårdsområden i Åby älvens  flöde i Piteå kommundelar samt Långträskån. Föreningen skall också sätta fisk i vissa sjöar för sportfiske. Hålla kurser i fiskevård, flugbindning m.m.

§ 4.  Medlemskap antas efter ansökan till föreningen samt att                      medlemsavgiften erlagts.

§ 5. Medlemsavgiften bestäms för ett år i taget och betalas årsvis. Medlemsavgiften gäller från betalning och ett år framåt.

§ 6.  Uteslutning kan beslutas av styrelsen om medlem uppenbart bryter mot föreningens syfte, inte betalar medlemsavgift eller annan skuld som kan påverka föreningens renommé .

§ 7.  Styrelsen består minst av 5 och max 13 ledamöter, Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år eller när ordföranden alternativt 2/3 av styrelsen så begär.

Ordförande 1 år

Kassör 2 år

Sekreterare 2 år

Ledamöter 1 år

Suppleant 1 år

Revisorer 1 år

Valberedning 2 år

Teckningsrätt för Långträsk Fiskevårdsförening har kassören samt ordförande, vilka fritt var för sig kan disponera föreningens internetbank och  bankgiro för föreningens räkning.

Fiskelycka 2017

Fått en bild av Vally Boman för ett tag sen.

Eva har fått ett fint napp.

Vill gärna ha text till bilderna som skickas till mig.

 

/ Kicki

Försäljare av fiskekort

Sune Berglund                      076-779 08 43

Rolf Boman                             070-582  12  35

Folke Berglund                      070-669 75 76

Långträsk livs                        0911-22 00 75

Norrskensgården                0911 22  02 00

Fritid och Vildmarksliv     0911-342 03

Fiskeregler

FISKEKORT OCH FISKEREGLER

”Fiskekort och fiskeregler”

-Årskortet Gäller för hela familjen. ( två vuxna, två barn < 16 år

-Årskortet ger även medlemskap i LFVF

Priser: 

Årskort: 600 Kronor       Stödmedlem: 100 kronor

Dygnskort: 100 kronor

Fiskeregler: 

 • Max ett fiskekort, tre fiskar får lösas per dag
 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
 • Endast två spön per person
 • Har du tagit upp dagskvoten är det slutfiskat, även om du ämnar släppa tillbaks nästa fisk
 • fiske från båt är förbjudet, likaså fiske med fasta redskap
 • Skall du släppa fisk: Undvik att överhuvudtaget ta i fisken med torra händer och använd inte håv då detta kan skada fisken
 • Fisk som blöder och/ eller är i dålig kondition får ej återutsättas
 • Fiskelinor, fimpar, skräp och fiskrens skall slängas i soptunnorna
 • Medlemmar som säljer säljer fisk kommer att uteslutas ur föreningen
 • Använd befintliga eldstäder
 • Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort och kvot
 • Alla brott mot dessa regler beivras enligt svensk lag
 • Som medlem representerar du LFVF. Gör detta på ett snyggt sätt och föregå med gott exempel!

Ordningsregler – Flakaträsket och Holmtjärn: 

Som ovan med följande tillägg:

 • Flytring är ej tillåtet, ej båt
 • Fisk under 35 cm skall släppas tillbaka